Program

9. 12. 2015

08.30-09.00

Registrace

09.00-09.10

Úvodní slovo Václava Moravce

 

09.10-09.45

Ekonomická predikce

Zrcadlo názorů a společná predikce účastníků Strategického fóra na aktuální ekonomická a společenská témata. Vede Václav Moravec, s využitím hlasovacích zařízení výzkumné agentury IPSOS. Komentuje a glosuje profesor Milan Zelený.

09.45-10.45

Fly or Goodbye

 

Učinit správné rozhodnutí pomocí metody bojového pilota.

Každý, kdo udělá ad-hoc rozhodnutí v kokpitu stíhačky při rychlosti 600 mil za hodinu, skončí s největší pravděpodobností jako "kouřící díra v zemi". Trik je v tom, že se před zahájením jakéhokoliv letu musí vše důsledně naplánovat, projít všechny nepravděpodobné situace a určit ideální postup. Z těchto předem vybraných možností pak stíhači vybírají správné postupy během letu.

Tento způsob "rozhodnutí v konzervě" může být také použit v každodenní práci. Vzhledem k rychle se měnícímu podnikatelskému prostředí se svět mnoha manažerů podobá nadzvukovému letu. Stále více jsou pro úspěch v podnikání potřeba velmi rychlá a především správná rozhodnutí. Holger Lietz nabízí pohled do kokpitu stíhacích pilotů a přibližuje jejich metody rozhodování.

 

  • Holger Lietz, Fighter Pilot, Manager, Speaker, Holger Lietz
10.45-11.15

Networking time - Coffee break

11.15-12.05

Svět na rozcestí - Věk podnikatelů

Přichází "Věk podnikatele," který je charakteristický zcela novým stylem podnikání. K úspěchu vede vzdělanost, nezávislost a neprodejnost. Odkaz J.A. Bati je stále živý. Manažer i podnikatel je profesně i morálně zakotvený tvůrce hodnot a učitel svých spolupracovníků. Zároveň rozhoduje znalost zákazníka i trhu.

12.05-12.45

Český úspěch ve světě

Inspirativně o příběhu české firmy, která se v průběhu osmi let stala nadnárodní společností se čtyřmi výrobními závody, patnácti obchodními pobočkami po celém světě a obratem přes miliardu korun.

12.45-13.45

Networking time - Společný oběd

13.45-14.35

6 D - Digitální revoluce

Lidstvo stojí na prahu třetí civilizační revoluce. Tou první byla neolitická, druhou průmyslová, nynější je digitální. První dvě změnily náš svět, ta digitální staví svět zcela nový, virtuální, ve kterém budeme pracovat, nakupovat, chodit na rande, vzdělávat se, léčit se, vidět, slyšet a dokonce cítit druhé a dotýkat se jich. To vše rychle, pohodlně,kdykoliv a kdekoliv.


V rámci digitální revoluce, která zásadně změní všechny obory lidské činnosti od finančnictví až po zdravotnictví, bude muset společnost najít odpovědi na mnohé otázky týkající se individuálního lidského života a společnosti - jako je soukromí, vlastnění, zaměstnávání, bezpečnost, regulace...

Digitální revoluce bude tažena technologickými inovacemi, které se vyznačují šesti rysy, jež v angličtině začínají na písmeno “d”. 6D revoluce vnese do našeho života nepochybně obrovské množství řadu pozitiv, které náš život zjednoduší a učiní příjemnějším.

S civilizačními revolucemi jsou ale nevyhnutelně spojeny i nástrahy, o kterých už dnes musíme vážně přemýšlet. Jak je zvládneme, bude záviset na tom, jak budeme společensky vyzrálí, poučení historií a předvídaví.

  • Pavel Kysilka, Předseda představenstva, Česká spořitelna, a.s
14.35-15.05

Bezpečnost je nejvyšší odpovědnost státu

Současný svět se velice rychle mění, vytvořily se a stále se nově vytváří uskupení, která mají politický, ekonomický a především vojenský charakter. Tato poslední veličina vystupuje hrozivě do popředí a navozuje tak stálý pocit ztráty bezpečnosti. Ve sdělovacích prostředcích v rychlém tempu frekventují názvy těchto uskupení, EU, NATO,BRICS, Islámský stát,Ukrajina Rusko, Balkán, migrace a další a další. Celý tento komplex rozporných, protikladných sil překrývá ještě pojem globalizace.

 

Media poskytují z jedné strany žádoucí, z druhé, nežádoucí pohledy na měnící se svět. Žádoucí z hlediska potřeby stálých, čerstvých informací, nežádoucí potom z hlediska negativního ovlivňování ducha vnímajícího jedince, ale v podstatě celé populace.

 

Rychlé změny bezpečnostního prostředí převážně negativního charakteru však vyžadují jistých opatření, které by posílily schopnost státu reagovat na tyto změny. Jde o vytvoření účinného systému k ovlivňování kvality osob, zejména na vedoucích funkcích ve všech oblastech společenského života.

 

Pokusem o nastolení zásadních změn byla intenzivní činnost tohoto typu v rezortu obrany, v době počátků přístupových rozhovorů před naším vstupem do NATO. Byly využity moderní metody k nalézání, objevování nejvhodnějších skupin osob, o které by bylo možno opírat snahy o úspěšnou transformaci v armádě. Šlo též o pozitivní ovlivňování nejen těchto vybraných skupin, ale o širší spektrum osob v armádě.

 

 Že tyto snahy byly úspěšné, použité metody účinné a také přenositelné do života občanské společnosti, se pokusí autoři tohoto diskusního setkání posluchače přesvědčit.

 

  • Jiří Šedivý, Armádní generál (v záloze), Generals s.r.o.
  • Jaroslav Sýkora, sociolog, odborník na dlouhodobou izolaci posádek při letech do vesmíru
15.05-15.30

Média v tekutých časech

Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace – v současnosti jedny z nejčastěji používaných slov, módních výrazů, pod něž můžeme v souvislosti s proměnami audiovizuálních médií skrýt ledacos. Přednáška vycházející z chystané knížky Média v tekutých časech se snaží zasadit nejen tyto pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje změny v chování uživatelů audiovizuálních médií: kupříkladu na masovém nástupu nového typu sociálního aktéra – produživatele, jenž kombinuje role producenta a uživatele, na domestikaci technologických novinek, jakými jsou tzv. chytré televizory a mobilní telefony. Jaká je podoba tuzemské digitální propasti? Co si představit pod pojmem glokalizace? K jakému regulačnímu paradoxu došlo u tradičních audiovizuálních médií a médií, jež jsme si navykli označovat adjektivem nová?

15.30-16.00

Networking time - Coffee break

16.00-16.45

Podnikání za klášterní zdí?

 

P.Prokop Siostrzonek jako převor – administrátor nejen břevnovského, ale i broumovského kláštera spolupracuje už léta s Agenturou pro rozvoj Broumovska, která pomáhá v areálu kláštera i jeho okolí rozvíjet kulturní a vzdělávácí činnost, aby byl co nejlépe využit klášter, který zatím nemá svou vlastní komunitu.  Společným úsilím se v letech 2013-2015 podařilo z prostředků EU opravit klášterní zahradu, část kláštera a vytvořit tak možnost Vzdělávácího a kulturního centra, které by mohlo obohatit nejen život vlastního kláštera, ale celého regionu. Jedná se o specifické spojení duchovního, kulturního i podnikatelského záměru.

 

  • Jan Školník, spolumajitel a jednatel společnosti, HOBRA – Školník s.r.o.
  • Petr Prokop Siostrzonek, Převor-administrátor břevnovského kláštera, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
16.45-17.00

Oficiální ukončení pracovního programu, společný raut

Registrovat Stáhnout program v PDF