Přednášející minulého ročníku

2014

Jaroslava Valová

Jaroslava Valová

Rodinná firma - příběh, hodnoty, nástupnictví

ředitelka
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ a.s.

V r. 1991 založila společnost SIKO KOUPELNY a.s., která je dnes největší specializovanou sítí v oblasti prodeje koupelnového vybavení  a kuchyní se 48 prodejnami po celé ČR a SR. Jedná se o rodinnou firmu bez cizího kapitálu,  s obratem cca 2,5 mld Kč.

Od začátku spolu s ní ve firmě působí její 3 děti , kterým hodlá firmu v dohledné době předat.

Václav Klaus

Václav Klaus

25 let od pádu komunismu

LinkedIn Chairman
Institut Václava Klause

František Koukolík

František Koukolík

Psychologie leadrů

vedoucí Národní referenční laboratoře prionových chorob
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

MUDr. František Koukolík, DrSc. vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, dále je vedoucí Národní referenční laboratoře pro Creuzfeldt-Jakobovu nemoc, člen Newyorské akademie věd, České lékařské akademie a českého centra PEN klubu. Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.
Kromě přednášek přispívá do vysílání v rozhlase (Meteor, Leonardo), či do televize (např. seriál Mozek a jeho duše, Vysílá Britanica, Hádala se duše s tělem), i do časopisů či novin (Vesmír, T-magazín, Lidové noviny). Získal cenu ČSAV za popularizaci vědy (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994) a cenu rozhlasového pořadu Meteor za knihu Mozek a jeho duše (1995), cenu firmy Janssen za knihu: Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy (2001), cenu Vojty Náprstka České Akademie věd za popularizaci věd o mozku (2006). Jméno "Koukolík" obdržela planetka 10213 1997 RK7 (objevili M.Tichý a Z Moravec, Kleť 1997)

Miroslav Bárta

Miroslav Bárta

Anatomie změny společenského paradigmatu Západní civilizace

LinkedIn ředitel Českého egyptologického ústavu a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě
Univerzita Karlova

Český egyptolog a archeolog, který pracuje v Egyptě a v Súdánu. Mezi jeho hlavní zájmy patří doba stavitelů pyramid, kolapsy civilizací a vztah člověka a klimatu.

 

Jan Mládek

Jan Mládek

Strategie dalšího vývoje ČR

ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval  Vysokou  školu  ekonomickou  v  Praze, poté  získal  titul  kandidáta  věd  v  Prognostickém  ústavu  Československé  akademie  věd.  Od  roku  1991  pracoval  ve  funkcích  poradce  při  ministerstvech  hospodářství, průmyslu a obchodu, jako  náměstek  ministra  hospodářství,  místopředsedy vlády  pro  hospodářskou  politiku  a 1. náměstek ministra financí. V letech 1999-2001 byl viceguvernérem Mezinárodního měnového fondu pro ČR ve Washingtonu, dále působil ve funkci ředitele Českého Institutu Aplikované Ekonomie. Od roku 2002 je poslancem PSP ČR za ČSSD. Dále působil jako ekonomický poradce předsedy vlády, předseda presidia Pozemkového fondu ČR. V letech 2005 – 2006 byl ministrem zemědělství. Od ledna 2014 je ministrem průmyslu a obchodu.

Václav Moravec

Václav Moravec

moderátor

redaktor, moderátor
Česká televize

Absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kde získal titul doktor filozofie. Nyní tam působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jako odborný asistent. Je také dlouholetým členem pedagogické komory Akademického senátu FSV. 
Od roku 1992 působí jako redaktor a moderátor, prošel rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, v letech 1996–1999 externě spolupracoval s televizí Galaxie. Od února 2001 až do jejího uzavření 31. ledna 2006 byl redaktorem a moderátorem české sekce rádia BBC, moderoval pravidelné publicistické relace a od března 2001 také každý všední den pořad Interview BBC. 
V roce 2004 začal moderovat diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Moderování v televizi se rozhodl ukončit v květnu 2005, k moderování pořadu se však 7. srpna 2005 opět vrátil. V současnosti také moderuje každodenní interview Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls.
Roku 2003 obdržel za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. Je čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky za rok 2007, 2008, 2009 a 2011.

Robert Neruda

Robert Neruda

Konkurence jako lék?

LinkedIn partner
Havel, Holásek & Partners s.r.o.

Je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucím týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizicí, veřejné podpory a veřejných zakázek. Zastupuje klienty v řízeních o povolení spojení podniků a poskytuje poradenství s tím související, zastupuje společnosti obviněné z protisoutěžního jednání a poskytuje právní poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva. Často též radí společnostem v oblasti compliance.

 

Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval Robert Neruda celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, naposledy dva roky jako jeho místopředseda pro oblast antitrustu. Na soutěžním úřadu pracoval již v letech 2000 až 2003, nejprve na Mezinárodním odboru, později byl ředitelem Analytického odboru a zástupcem vrchního ředitele. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Po návratu na soutěžní úřad v roce 2005 působil též jako předseda rozkladové komise předsedy pro oblast hospodářské soutěže a člen rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek. Od roku 2007 stál v čele Sekce hospodářské soutěže, od roku 2008 byl místopředsedou a v roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Josef Středula

Josef Středula

Strategie dalšího vývoje ČR

LinkedIn předseda
ČMKOS

Vystudoval Střední průmyslovou školu v Opavě, hned po studiu nastoupil do Vítkovických železáren, kde pracoval v technických profesích.

Po listopadu 1989 se podílel na  vzniku nových odborů. V odborových funkcích působí od února 1990.

V roce 1993 byl zvolen místopředsedou OS KOVO a v roce 2005 se stal jeho předsedou.

V dubnu 2014 stanul v čele největší odborové centrály ČMKOS.

Dlouhodobě aktivně působí v nejrůznějších  pracovních týmech tripartity – RHSD.

Je členem Řídícího výboru Evropské odborové konfederace.

Rád fotografuje, lyžuje, poslouchá hudbu  a s oblibou ke své práci  využívá facebook a twiter.

Radek Špicar

Radek Špicar

Strategie dalšího vývoje ČR

LinkedIn Víceprezident pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku a ředitel Aspen Institute Prague. Bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později člen managementu ŠkodaAuto. Přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK a Diplomatické akademii MZV. Je předsedou správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové a členem Corporate Council nadace Forum 2000. Mezi témata, kterým se dlouhodobě věnuje, patří ekonomická diplomacie, společenská odpovědnost podniků, kulturní průmysl a přínosy think-tanků a NGOs. Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge.

Ilona Švihlíková

Ilona Švihlíková

Srdce Evropy - nevyužitý potenciál

LinkedIn vedoucí katedry
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Vystudovala VŠE, obor Mezinárodní obchod. Profesně se věnuje otázkám globalizace, systémové teorie (teorie chaosu), komoditním trhům, především ropě atd. V současnosti působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, kde vyučuje Mezinárodní ekonomii. Hojně publikuje.

 

David Ondráčka

David Ondráčka

Strategie dalšího vývoje ČR

ředitel
Transparency International Česká republika

David Ondráčka absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické filozofie na NYU v New Yorku. V roce 2013 absolvoval semestrální studijní pobyt na Columbia University s podporou Fulbrightova stipendia.

V TI pracuje od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele, dříve působil ve veřejné správě. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a investic a reformy veřejné správy a veřejných politik. Působí jako expert a konzultant pro mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko. Přednáší související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně). Mluví anglicky, francouzsky a polsky. V roce 2009 dostal za svou činnost cenu Alice Garrigue Masaryk.

Aleš Michl

Aleš Michl

Srdce Evropy – nevyužitý potenciál

LinkedIn analytik a poradce ministra financi
Raiffeisenbank a.s.

Od června 2006 v týmu Raiffeisenbank. Hledí si modelových portfolií. "To co říkám/doporučuji přeměňuji v modelovou pozici na trhu. Tady a tady vidíte výnosnosti mých doporučení. Každý analytik by měl mít takové hodnocení online na webu."
Předtím byl v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla.
Během studií psal pět let pro Hospodářské noviny.

Martin Štrupl

Martin Štrupl

Kreativita, odvaha, dravost

LinkedIn generální ředitel
Hamé s.r.o.

Generální ředitel skupiny Hamé Ing. Martin Štrupl  vystudoval podnikovou ekonomiku, management a logistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze.  V Hamé působí od roku 2004 - nejdříve jako ředitel logistiky a distribuce a v roce 2012 se stal generálním ředitelem skupiny Hamé. Je ženatý, má dvě děti. K jeho koníčkům patří: cestování, tenis, cyklistika

Libor Winkler

Libor Winkler

Po nás potopa !?

LinkedIn CEO
RSJ a.s.

Je předsedou představenstva společnosti RSJ a.s. Ve společnosti působí od roku 2000. Podílí se na strategickém řízení firmy a řízení rizik. V praxi zúročuje dlouhodobé zkušenosti s obchodováním na burze a budováním back-office, účetního a provozního zázemí. Mimo to aktivně podporuje charitativní projekty v oblasti vědy – je jedním z mecenášů Nadačního fondu Neuron (www.nfneuron.cz ), v oblasti umění – je spoluvlastníkem galerie DOX (www.dox.cz) a neziskového vydavatelství Czech art books (http://www.czechartbooks.cz/).

Zdeněk Kudrna

Zdeněk Kudrna

Strategie dalšího vývoje ČR

LinkedIn Assistant professor
University of Vienna

Zdeněk Kudrna se zabývá výzkumem evropské integrace a regulace finančních trhů na Vídeňské univerzitě. Působil jako konzultant Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Rozvojového programu Organizace spojených národů a poradce ministra financí ČR. Je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace a v médiích komentuje ekonomické otázky a vývoj evropské integrace.

Ivo Gajdoš

Ivo Gajdoš

Po nás potopa !?

LinkedIn Výkonný ředitel
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Absolvoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod.  

Pracoval většinou u zahraničních firem jako Shell, 3M, Ferrero, Alcatel, Škoda/Volkswagen – v pozici CFO.

V současné době je výkonným ředitelem české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj - CBCSD. 

Je členem výboru Česko-čínské společnosti. Stal se finalistou soutěže Manažer roku 1997. V roce 2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství.

Členem České Manažerské Asociace je od jejího založení. Již 22. rokem organizuje Manažerská setkání v Golem Clubu. Od roku 2003 působil jako viceprezident. Jeho působností jsou manažerské kluby a zahraniční vztahy. Mimo evropské partnery z CEC, Rakouska, Itálie a státy V-4 se zaměřuje také na nové oblasti světa – Čínu a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí.

 

Jan Hartl

Jan Hartl

Strategie dalšího vývoje ČR

LinkedIn ředitel
STEM s.r.o.

Narozen 1951 v Praze, sociolog. V 70. a 80. letech pracoval v ÚFS ČSAV, v r. 1990 založil firmu STEM, kde je dosud ředitelem V roce 1994 založil firmu STEM/MARK, kde je předsedou představenstva. Jako sociolog se zabývá především výzkumem sociálních problémů, politickou analýzou a veřejným míněním. Autor řady výzkumných projektů, publikací a expertíz pro domácí a zahraniční klienty. Od r.1995 vyučoval  na FSV UK, od roku 2000 učil na FFUK.